کاربر گرامی برای استفاده از تمامی امکانات سلامت‌یار در سامانه ثبت نام کنید.

# در جاده قلب سلامت حرکت کنید

شعار روز جهانی قلب؛ همواره در جاده قلب سالم حرکت کنید بيماري قلبي و سكته مغزي بر روي تمام افراد از هر سن و جمعيتي از جمله زنان و كودكان ،تاثير مي گذارد.اين بيماري بطور رايج سبب 17/3 ميليون مرگ در سال مي شود و اين تعداد در حال افزايش است،كه 80% آن در كشورهاي با درآمد كم و متوسط رخ مي دهد و اولين علت مرگ را تشكيل ميدهد. انتظار مي رود تا سال 2030 حدود 23 ميليون نفر سالانه به علت بيماري هاي ناشي از بيماري قلبي عروقي از بين بروند كه اين تعداد بيش از جمعيت قاره استراليا خواهد بود . روز جهاني قلب در سال 2000 ميلادي پيشنهاد شد تا به مناسبت اين روز ،مردم دنيا را از خطرات بيماري قلبي و سكته مغزي به عنوان اولين علت مرگ مطلع كند. روز جهاني قلب در روز 29 سپتامبر هر سال بر گزار مي شود : فدراسيون جهاني قلب به همراه اعضاي خود ، اهميت اين موضوع را كه اگر عوامل خطر اصلي بيماري قلبي عروقي شامل دخانيات،رژيم غذايي ناسالم و كم تحركي، كنترل شوند،حداقل 80% مرگ هاي زودرس ناشي از بيماري قلبي و سكته مغزي مي تواند اجتناب شود ، را بر اساس الويت ها و موضوعاتي كه در هر سال تعيين مي كند ،در سراسر جهان پخش و اطلاع رساني مي كند. فعاليت هاي ملي مانند سخنراني ها و گفتگوها و غربالگري ها،پياده روي و دويدن ،برگزاري كنسرت ها يا وقايع ورزشي در سراسر دنيا توسط اعضاء و شركاي فدراسيون در همين زمينه و بر اساس موضوعات تعيين شده در هر سال به شكل بسيج هاي اطلاع رساني و آموزشي ،سازماندهي مي شوند. موضوع امسال به اهميت پيشگيري و كنترل بيماري قلبي عروقي با رويكرد به تمام دوران زندگي و تاكيد بر زنان و كودكان مي پردازد. بسيج امسال مشخص مي كند چه اقداماتي مي تواند در طول زندگي فرد براي كاهش خطر بيماري قلبي عروقي انجام شود. شعار روز جهاني قلب در سال 92- - World Heart Day 2013 "همواره در جاده قلب سالم حركت كنيد" ،7 مهر ماه 1392 , 29 September 2013"Take the road to a healthy heart" فدراسيون جهاني قلب مبارزه جهاني عليه بيماري قلبي و سكته مغزي را با تاكيد بركشورهاي با درآمد كم و متوسط از طريق يك جامعه متحد متشكل از بيش از 200 سازمان عضو شامل جوامع پزشكي و فدراسيون هاي قلب از 100 كشور انجام مي دهد. اين فدراسيون تلاش هايش را حول محور هدف سازمان جهاني بهداشت كه شامل 25% كاهش در مر گ هاي قلبي عروقي زودرس تا سال 2025 است، قرار مي دهد. همه بايد از طريق تلاش هاي جمعي در سراسر دنيا ،به افراد براي داشتن قلب سالم و يك زندگي طولاني تر و بهتر ، كمك كنند. فعاليت هاي ملي مانند سخنراني ها و گفتگوها و غربالگري ها،پياده روي و دويدن ،برگزاري كنسرت ها يا وقايع ورزشي در سراسر دنيا توسط اعضاء و شركاي فدراسيون در همين زمينه و بر اساس موضوعات تعيين شده در هر سال به شكل بسيج هاي اطلاع رساني و آموزشي ،سازماندهي مي شوند. دولت ها متعهد هستند كه مرگ هاي زودرس ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي را تا 25% تا سال 2025 كاهش دهند.با اين حال دولت ها به تنهايي نمي توانند اين كار را انجام دهند و افراد خود بايد بر روي سلامت قلب خود و افراد خانواده كنترل داشته باشند تا زندگي طولاني تر و بهتري داشته باشند. مي دانيم كه حرف زدن راحت تر از عمل كردن است، اما اميدواريم كه نكات زير به شروع سفر و قدم گذاشتن در در جاده قلب سالم ،كمك كند: -بيماري قلبي عروقي مي تواند بر روي تمام افراد از هر گروه سني و جمعيتي از جمله زنان و كودكان تاثير بگذارد. -در روز جهاني قلب به سمت زندگي با قلب سالم قدم برداريد و در طول زندگي مصرف غذاهاي سالم و فعاليت بدني را پيشه كنيد و مصرف دخانيات را ممنوع كنيد. پذيرش زندگي با قلب سالم از دوران كودكي و سراسر بزرگسالي فرصتي براي پيشگيري از اثرات آينده بيماري قلبي و سكته مغزي است. -بسياري از بيماري هاي جدي در دوران بزرگسالي ،ريشه در نوجواني دارند كه بعدا" منجر به بيماري يا مرگ زودرس در زندگي مي شوند.كودكان براي راهنمايي در خصوص رفتارهاي سالم به مقدار زيادي وابسته به بزرگسالان هستند، بنابر اين لازم است مطمئن شويد كودكان رفتارهاي درست را مي پذيرند. به كودكان كمك كنيد براي يك زندگي طولاني تر و بهتر در مسير جاده قلب سالم قدم بردارند.مصرف غذاي سالم ،فعاليت بدني و عدم مصرف دخانيات را تشويق كنيد،چون كودكان سالم منجر به بزرگسالان سالم مي شوند. -در سراسر دنيا با بحران افزايش كودكان چاق يا داراي اضافه وزن و در نتيجه افزايش افراد در معرض خطر بيماري قلبي عروقي روبرو هستيم. موضوع روز جهاني قلب رويكرد به پيشگيري و كنترل بيماري قلبي عروقي در طول زندگي با تاكيد بر زنان و كودكان است. آيا براي قرار گرفتن در جاده قلب سالم آماده هستيد؟ نقشه راه به سوي قلب سالم شامل اطلاع از ميزان خطر كلي بيماري قلبي عروقي خود و تهيه يك برنامه اجرايي خاص براي بهبود سلامت قلب خود است. فدراسيون جهاني قلب همراه با اعضاي خود با محوريت موضوعات زير، افراد و والدين را به كاهش خطر بيماري قلبي و سكته مغزي خود و خانواده فراخوانده است. والدين(كودكان 5 تا 17 سال):به كودكان كمك كنيد تا اهميت زندگي با قلب سالم را درك كنند. به كودكان كمك كنيم همواره در جاده قلب سالم حركت كنند (17- 5 سال) بالغين(18 تا 64 سال):بدنبال برداشتن قدم هايي براي حفظ سلامت قلب خود باشيد. همواره در جاده قلب سالم حركت كنيد (64-18 سال) سالمندان(65 سال و بيشتر):بدنبال يافتن نحوه زندگي طولاني تر و بهتر باشيد. به حركت در جاده قلب سالم ادامه دهيد (65 سال و بيشتر) كودكان سالم، افراد بزرگسال سالم،جامعه سالم آيا مي دانستيد؟ -هر سال كم تحركي در بيش از سه ميليون مرگي كه قابل پيشگيري هستند ، شركت دارد. -رژيم غذايي ناسالم به چهار عامل از ده عامل خطر اول مرگ مرتبط است: فشارخون بالا،قند خون بالا،اضافه وزن و چاقي و كلسترول خون بالا -هر روز ،15.000 نفر به علت اثرات ناشي از مصرف دخانيات و يك نفر از هر دو نفر سيگاري به علت بيماري هاي مرتبط با مصرف دخانيات فوت مي كنند. دود دست دوم دخانيات بيش از 600.000 نفر غيرسيگاري از جمله كودكان را در سال از بين مي برد. - تقريبا" دو سوم مرگ هاي زودرس و يك سوم بار كل بيماري ها در بزرگسالي همراه با شرايط و رفتارهايي شامل مصرف دخانيات،كم تحركي و رژيم غذايي ناسالم است كه در جواني شروع شده اند. -تعداد كثيري از مصرف كنندگان دخانيات در دنيا در زمان نوجواني مصرف دخانيات را شروع كرده اند و اگر والدين افراد سيگار مصرف كنند ،سه برابر بيشتر احتمال دارد فرزندان آن ها سيگاري شوند. -كودكان داراي اضافه وزن و چاقي احتمال دارد در نوجواني چاق بمانند و احتمال بيشتري دارد در سن كمتر و جوانتري به بيماري ديابت و قلبي عروقي مبتلا شوند. -فعاليت بدني كه در كودكي ياد گرفته و انجام شده است ،اگر تا بزرگسالي ادامه يابد ،بعدا" در كاهش خطر بيماري قلبي و سكته مغزي در زندگي نقش مهمي دارد. - براي كودكان خود يك الگو باشيد .كودكان با مثال ياد مي گيرند، لذا با پذيرش فتارهاي سلامتي از جواني توسط خود ،اين رفتارها را به كودكان آموزش دهيد. -مصرف دخانيات در خانه را ممنوع كنيد و مانع مواجهه كودكان با دود دست دوم دخانيات شويد و سعي كنيد مصرف دخانيات را ترك كنيد. -اين يك تصور غلط است كه بيماري قلبي عروقي اغلب بر روي افراد ثروتمند ،مردان و افراد سالمند اثر مي گذارد- اين بيماري ها بر روي تمام افراد از هر سن و جمعيتي ،ازجمله زنان و كودكان تاثير مي گذارند. -بيماري قلبي عروقي -كه شامل بيماري قلبي و سكته مغزي است –بطور رايج سبب 17/3 ميليون مرگ در سال مي شود كه 80% آن در كشورهاي با درآمد كم و متوسط رخ مي دهد و اولين علت مرگ را تشكيل ميدهد. تعداد زيادي از اين مرگ ها ،خصوصا" در كشورهاي با درآمد كم و متوسط مرگ هاي زودرس هستند و قبل از سن 70 سالگي رخ مي دهند.:كه جان افراد را در مولد ترين سن سال هاي كاري مي گيرد ،كه مي تواند اثرات زيان بار مالي و عاطفي برروي خانواده داشته باشد. -هر ساله بيش از 8/6 ميليون نفر از زنان در سراسر دنيا به علت بيماري قلبي عروقي فوت مي كنند:كه حدود يك مرگ در هر دقيقه است. اين تعداد بيش از جمع مرگ هاي ناشي از سرطان ها، سل، ايدز و آلودگي به ويروس ايدز و مالاريا است . با اين حال بيشتر بيماري هاي قلبي عروقي و سكته هاي مغزي قابل پيشگيري هستند. زنان بايد اين حقيقت را در مورد ميزان خطر خود و اقدامات حفاظتي از خود ياد بگيرند. -خطر بيماري قلبي عروقي قبل از تولد،طي رشد جنيني شروع مي شود، و در دوران كودكي در مواجهه با رژيم غذايي ناسالم ،كم تحركي و مصرف دخانيات، افزايش بيشتري مي يابد. زنان در دوران بارداري بايد سلامت قلب خود را حفظ كنند تا از بروز خطر در آينده زندگي كودك خود ،پيشگيري كنند. -همينطور كه سن بالا مي رود، خطر بيماري قلبي عروقي نيز شروع به افزايش مي كند و با افزايش سن همچنان ادامه مي يابد، اما مي توان قدم هايي براي كاهش آن برداشت. -همه بايد ياد بگيرند چگونه مي توان با داشتن يك قلب سالم ،پير شد . -فشارخون بالا اولين عامل خطر بيماري قلبي عروقي است.زناني كه به سن يائسگي رسيده اند ،خطر بيشتري براي ابتلاء به فشارخون بالا دارند،در نتيجه بسيار مهم است كه فشارخون بطور منظم اندازه گيري شود. -يك قلب سالم براي يك زندگي كامل ، بدون توجه به سن و جنس حياتي است.رژيم غذايي نا سالم ،فعاليت بدني و مصرف سيگار علت مقدم بيماري قلبي و سكته مغزي است. شيوه زندگي ناسالمي كه به بروز بيماري قلبي هدايت مي كند، اغلب در كودكي و نوجواني شروع مي شود، بنابراين پيشگيري از بيماري قلبي بايد از آن زمان شروع شود. -خبر خوب اين است كه اكثريت بيماري هاي قلبي عروقي به علت عوامل خطري ايجاد مي شوند كه قابل كنترل،درمان يا اصلاح هستند. دولت ها به تنهايي نمي توانند با اين بيماري مبارزه كننند و افراد بايد قدم هايي براي كاهش خطر خود و خانواده خود بردارند، چون افراد بزرگسال سالم منجر به خانواده هاي سالم و جامعه سالم مي شوند. تهيه كننده: عليه حجت زاده كارشناس مسئول پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي واحد بيماري هاي غيرواگير معاونت بهداشت-وزارت بهداشت،در مان و آموزش پزشكي منبع: وب دا

وزارت بهداشت تلاش جدی برای حل مشکلات بیماران «ای بی» دارد

خداوند

کاهش حس بویایی می تواند اولین نشانه آلزایمر باشد

اگر سبک آب مصرف کردن را یاد نگیریم

کدو و قارچ دو ماده غذایی موثر بر کاهش فشار خون

پولیپ روده را جدی بگیریم

اگر ازنظر جسمی فعال نیستید، برای شروع فعالیت بدنی منظم و کاهش فعالیت یکجا نشسته ، هنوز دیر نشده است

خواص ماهی‎های ارزان‌قیمت، مشابه ماهیان گرانقیمت

آیا می توانید نمک دان را از سر سفره خود حذف نمائید به آن فکر کنید

ارسال بازخورد

captcha
کد را در فیلد وارد کنید:
بازخورد