کاربر گرامی برای استفاده از تمامی امکانات سلامت‌یار در سامانه ثبت نام کنید.
2  parenting web images newsletter wbw week 01.jpg1
Thumb 2  parenting web images newsletter wbw week 01.jpg1
در صفحه بارداری

# کاهش درد زایمان با گرم کردن مادر

کاهش درد زایمان با گرم گردن مادر
در حالي كه ترس از درد زايمان از مهمترين علت هاي امتناع زنان از زايمان طبيعي و در نتيجه افزايش آمار سزارين عنوان مي‌شود ، گرما به عنوان يکي از روش‌ هاي غير دارويي تسکين درد باعث کاهش شدت درد و زايمان افزايش سازگاري با درد مي‌شود.  با بررسي بر روي 64 نفر زن باردار در زايمان نخست حاكي از تاثير گرما درماني در کاهش شدت درد زايمان است.
در اين تحقيق افراد منتخب در دو گروه گرما درماني و مراقبت روتين قرار گرفته و پس از انجام آزمايشات و مطالعات نتايج به دست آمده مورد مقايسه قرار گرفت.
در بيماران گروه مراقبت در اين روش علاوه بر مراقبت هاي روتين از ديلاتاسيون 4-3 سانتي متر دهانه رحم تا پايان مرحله اول زايمان از کيف آب گرم درقسمت تحتاني پشت و در مرحله دوم در قسمت پرنيه برخوردار بودند و شدت درد زايمان با استفاده از مقياس خط کش درد مک گيل و طول مدت مراحل سه گانه زايمان با استفاده از ساعت ديجيتالي ، در دو گروه (هم مراقبت روتين و هم گروه نمونه گرما درماني) تعيين شد که نمايانگر تاثير مثبت گرما درماني بود.
يافته ها نشان داد: گرما درماني نه تنها تاثيري بر طول مدت مرحله دوم زايمان ، نوع زايمان و وضعيت خونريزي مادر و انقباض و ارتفاع قله رحم در يک ساعت اول پس از زايمان ندارد؛ بلکه سبب کاهش شدت درد زايمان در زنان نخست زا مي شود و بر طول مدت مراحل اول و سوم زايمان موثر است .
منبع : نی نی بان به نقل از هموطن سلام- فرشته بهمنش ، کارشناس ارشد مامايي 

6 نوشیدنی که باعث افزایش وزن می شود

هفت عادتی که مغز را زود پیر می کند

اصول مصرف داروهای ضد سرفه در کودکان

سمعک، ابزار موثر کمک شنوایی که مورد استقبال نیست

سرطان سینه

نخ دندان کشیدن ممنوع!

آیا میزان فشارخون را میدانید و به آن توجه می کنید؟

افراد «مهرطلب» چه خصوصیاتی دارند؟

دریچه قلب

ارسال بازخورد

captcha
کد را در فیلد وارد کنید:
بازخورد