کاربر گرامی برای استفاده از تمامی امکانات سلامت‌یار در سامانه ثبت نام کنید.

آنچه پيرامون آندوسكوپي بايد بدانيد

اندوسکوپى فوقانىEsophagogastroduodenoscopy,EGDشامل معاینه از طریق اوروفارنکس، مرى، معده وپروگزیمال دئودنوم و انجام اقدامات تشــخیصى و درمانى در صورت لزوم مىباشــد.البته در رابطه با معاینه اوروفارنکس اگر چه امکان مشــاهده و بررســى این نواحى وجود دارد ولى این کار روتین نبوده و ... ادامه مطلب

ارسال بازخورد

captcha
کد را در فیلد وارد کنید:
بازخورد